Tin tổng hợp

Cán bộ giáo viên và nhân viên cùng lao động làm vườn

Lao động làm vườn, tạo cảnh quan môi trường nhà trường

Để tạo cảnh quan môi trường đồng thời cung cấp thêm nguồn rau củ phong phú cho bữa ăn của học sinh và giáo viên trong nhà trường. Nhà trường và công đoàn trường MN Thị trấn đã phối hợp lao động làm vườn tạo cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp