THÀNH TÍCH

Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 bậc học Mầm non Thạch Hà

Video Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 bậc học Mầm non Thạch Hà

Video Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 bậc học Mầm non Thạch Hà

Tạo lọ hoa từ quả dưa hấu

Giải nhất cấp huyện Cuộc thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi 2014

Giải nhất cuộc thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp huyện